4adesing.com

hizmetlerimiz 01

Yapı Tadilatı Ve Restorasyon

Yazın gelişi ile birlikte havaların ısınması; insanlarda yaşadığı ortamı yenileme, değiştirme ya da düzeltme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bahar ve yaz aylarındaki ılıman hava şartları ise yapılacak tadilat-tamirat işleri için uygun bir ortam sağlamaktadır. Peki tadilat işleri dediğimizde ne tür işlemlerini anlıyoruz? Tadilat nedir?

Tadilat Nedir?

Tadilat kelimesinin sözlük anlamı, “değişiklik” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu değişiklik kimi zaman yeni bir yapıyı, oluşumu ortaya çıkarırken kimi zaman onarım, yani tamirat işlemlerini kapsar.

Featured Setup / 01

5 Adımda Tadilat Planlama

1. Hangi tadilat işlerinin yapılması gerektiği, ev veya iş yeri ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilir.

2. Tadilat işlerini tamamlama maliyeti hesaplanır ve bütçe belirlenir.

3. Tüm tadilat-tamirat süreçleri için rasyonel bir zamanlama planı çıkarılır.

4. Tadilat için gerekli olan tadilat malzemeleri tedarik edilir. Yapılarda istenen verimi alabilmek için bu aşamada kaliteli malzeme seçimi yapmak son derece önemlidir.

5. Tadilat süreçlerine başlanır ve zaman çizelgesine göre ilerlenmesi sağlanır.

Before After

Restorasyon

Before After
hizmetlerimiz 02

Firmamız yapacağı proje ve uygulama işlerini; fen ve sanat kaidelerine, restorasyon işlerinin genel kurallarına, imalatların teknik tariflerine, yapım işleri genel şartnamesine, hizmet gereklerine ve idarelerin direktiflerine uygun şekilde yapacağını beyan ve taahhüt eder.

hizmetlerimiz 03

Eski eser restorasyonu konusunda deneyimli bir kadroya sahip olan firmamızdaki tüm çalışanlar, bu tür uygulamalarda yapılabilecek en küçük bir hatanın bile çok şeyler kaybettirebileceğinin bilincindedir. Bundan dolayı hiçbir müdahale aceleye getirilerek yapılmayacaktır. Tüm uygulamalarımızda olduğu gibi,bundan sonra yapacağımız diğer uygulamalarda kurallara uygun olarak ve kuralların gerektirdiği bütün süreçler geçirilerek  yapılacaktır.

hizmetlerimiz 04

Firmamız işin süresinde ve restorasyon amacına uygun bir şekilde yapılması konusunda oldukça hassas ve tecrübelidir. Bu bilinçle işin başında yapılacak organizasyon ve programlama çok özenli ve eksiksiz olmalıdır. İşin başında çok ayrıntılı bir iş programı yapılmaktadır. İş programı, işin akışına göre gerekli hallerde idarenin onayı ve direktiflerine göre sistemli bir şekilde güncellenebilecek ve gerekli revizyonlar yapılabilecektir.

Restorasyon uygulamaları  sırasında daha önce hesap edilmeyen ve bilinmeyen bazı elemanlar bulunması mümkündür. Bu durumda başka buluntuların olması halinde çevresindeki tüm imalatlar durdurulacak, buluntu korumaya alınarak, konu idareye derhal bildirilecektir. Bu kısımdaki uygulamalara gerekli inceleme ve araştırmaların tamamlanmasından sonra devam edilecek, gerekiyorsa iş programı revize edilecektir.

Her türlü imalatın denetlenmesinde, firma içerisinde bir oto kontrol sistemi uygulanacak, saha çalışanları, malzemeler ve imalatlar devamlı kontrol edilecektir. Uygulamalar sırasında, benzer imalatların oluşturduğu her ana imalat grubunun başında işine bütünüyle vakıf ve gerekli deneyime sahip bir imalat sorumlusu bulunacaktır. Bu imalat sorumluları şantiye şefine bağlı olarak çalışacaklardır. Şantiye şefi imalat sorumluları ile birlikte ekiplerin koordineli çalışmasını sağlayacak ve imalatların kalitesini kontrol edecektir.

Yıkma, sökme ve çürütme gibi müdahalelerde sağlam ve korunacak kısımlara en küçük bir zarar verilmemesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır. Bu tedbirlerin en etkili unsuru çalışanların bilinçli olmasıdır. Teknik ekibin bu konudaki tutumu ve hassasiyeti diğer çalışanlara da örnek olacaktır. Restorasyon kavramının gereklerinin bilincinde olan ve bu konuda oldukça deneyimli olan firmamızın söz konusu işlerde de aynı duyarlılık ve kalitede imalat yapacağını tekrar beyan ederiz.

Select your currency
Scroll to Top